Partnereink:

Vendégkönyv:

Pontos kiszállitás és nagyszerű ételek. Csak ajánlani tudom.

2018-11-03

 

 

Finom etelek,udvarias kiszolgalas!koszonom!

2017-11-11

 

 

Minden étel nagyon finom, de főleg a pizzák!

2017-08-04

 

 

A finom ételt csodálatos környezetben fogyasztottuk el, kislányunk kipróbálta a játszóteret, nagyon jól éreztük magunkat. Legközelebb is ide jövünk. :)

2017-07-18

 

 

A Nagyatadi Pizza Dolonak Párja nincs . Sok helyen ettem már pizzát . de ami a Doloban van az az íz világ felejthetetlen.

2016-12-04

 

 Vendégkönyv bejegyzés:

captcha
Kérjük adja meg a képen látható szöveget:


(A bejegyzések csak moderálás elfogadása után jelennek meg)

 

 

 

 

Regulering Af Tjenestemandspension 2022

 


Toggle navigation Home Contact Contact Register Press Primera Trio in the News Rose Gold Cover ENOm regulering af tjenestemandspensioner mv pr 1 oktober 2018 1 Regulering af pensioner mv Den grundl ggende tjenestemandspension egenpension best r af a en procentpension 57 pct ved h jeste pensionsalder p 37 r af den pensi den 2002 2022 , og efter aftrapning i indev rende r ydes der alene till g tilRegulering af boligbidrag for tjeneste og lejeboliger i 2022 Regulering af sats for boligopvarmning i tjeneste og lejeboliger Loft for boligbidrag rlig regulering af boligbidrag Gr nse for rlig stigning i boligbidrag Oprindeligt cirkul re om tjeneste og lejeboliger Betaling for boligopvarmning, el og vandOpdatering Tjenestemandspension Tjenestemandspensioner i Regioner Satser pr 1 oktober 2022 g ldende indtil 30 september 2022 Se mere 01 10 2022Denne meddelelse er udstedt i medf r af reglerne i Ministeriet for F devarer, Landbrug og Fiskeris bekendtg relse nr 2513 af 13 december 2022, 2, jf bilag 6 Meddelelsen tr der i kraft den 24 maj 2022 og er g ldende til og med 31 december 2022 med mindre andet meddelesHvis sats ndringen kun skal g lde for en del af den periode, der meldes l n ind for, vil sats ndringen f rst sl igennem ved efterf lgende l nperiode Systemet g r via en fejlliste opm rksom p , n r sats ndringen er sket, og der kan s v re behov for en manuel regulering for nogle af timerne i den forrige l nperiodeAdministration af l neans gninger med videre 25 Til d kning af omkostningerne ved sagsbehandling efter denne Inatsisartutlov opkr ves et gebyr p 0, 5 procent af kommunalbestyrelsens l n Stk 2 L ntager indbetaler gebyret til kommunalbestyrelsen p det tidspunkt, hvor l ntager anmoder kommunalbestyrelsen om udbetaling af l nPr 1 januar 2022 479 kr pr mdr Seniorer med efterl n, tjenestemandspension , overenskomst baseret pension eller lignende 75 kr pr kvt Seniorer med kun folkepension og ATP Reglerne for den rlige regulering af kontingentet er u ndretLandstingsforordning nr 5 af 6 juni 1997 om Royal Arctic Line A S I medf r af 4 og 9 i lov for Gr nland nr 469 af 6 november 1985 om forsyning, trafik, postbes rgelse m v fasts ttes f lgende 1 Forordningen g lder for Royal Arctic Line A S med tilh rende datterselskaber Stk 2MAJ 2022 K BENHAVN REGULERING amp TILSYN IMPLEMENTERING PRAKTISK H NDTERING CASES amp ESKPERTISE FRA heder om alle aspekter af den finansielle regulering og tilsynsreguleringen Michael Camphausen er desuden PhD i reguleringen af og tilsynet med penge institutterAlternativt en ekstraordin r regulering af den generelle tjenestemandspension i lighed med den, der gennemf rtes efter OK05 Forbeholdskrav 67 Der tages forbehold for frems ttelse af krav i forl ngelse af udfaldet af verserende sager for domstole eller voldgiftsretter 68afh ngig af , om den gennemsnitlige levealder stiger Eventuel regulering sker f rste gang i 2015 og derefter hvert 5 r Alder ved pensionering 60 r 61 r 62 r 63 r 64 r 65 r 66 r Procentfradrag 17 14 6 5 4 3 1 F rtidspensioneringsfradraget er livsvarigtSom tjenestemand optjener du tjenestemandspension Den ber res ikke af , at PFA har overtaget den overenskomstm ssige pension, men du optjener overenskomstm ssig pension af dit r dighedstill g og eventuelle andre till g Pr steforeningen anbefaler derfor, at du kontakter PFA og f r r dgivning om din pensionAffald og milj L s, hvordan du kommer af med dit affald, hvis der er rotter, det larmer eller st jer eller tjek forureningsforhold Bolig og byggeri Find oplysninger om byggetilladelser, byfornyelse og klimatilpasning Almene boliger, ejendom og BBR Ansvar som grundejer Borgerservice Find svar p sp rgsm l om fx pas, k rekort, flytning og pension, eller bestil tid2022 Budget 2023 Budget 2024 DUT ‐7 Regulering af budgettet i forhold til underst ttelse p omr det hjemmehj lp 1111 Aktivitetscenteret Sydvestvej ‐ Regulering af brugerstyrede konti som skal hvile i sig selv 11 11 11 11 Tjenestemandspension 676 654 686 1 148 37 rs p alder komm 21 21 21 220Styring og regulering Med dette modul vil du blive kl dt p til arbejdsprocesserne ved anvendelsen af PLC systemer p mindre automatiske enheder, herunder programmerings og styringsdesign til automationsanl g Samt reguleringsprincipper og industriel kommunikation Dette obligatoriske modul p 10 ECTS er en del af Akademiuddannelsen i2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skema til beregning af takster p det sociale omr de I alt Fordeling af f llesudgifter Omr de Kto tekst Reguleringer i forhold til tidligere r Standard dagstakst per plads pr dag Foruds tninger Till g til tjenestem nd Till g til videreudvikling Till g tilDatabeskyttelsesforordningen N r du anvender NemLog in til at bekr fte din identitet, bliver dine personoplysninger behandlet af Digitaliseringsstyrelsen Vi indsamler data fra dit NemID eller MitID, herunder dit CPR nummer Vi opbevarer, af sikkerhedsm ssige rsager, en historik over din anvendelse af NemLog in i 6 m nederPensionen vil – efter g ldende lovgivning – f lge den generelle regulering af tjenestemandsl n ninger i staten, og pensionen fra folkepensionsalderen kan afl ses i Finansministeriets pensions p adressen Borger dk tjenestemandspension dk eller p mailadressen tjeneste mandspension stat atp dk 1955 2 67 2022 1956 67 2023Frigivelse af deponering, regulering 823 745 745 745 x Frigivelse af deponering, jf nyt plejecenter 0 0 0 1 532 x Regulering af budgettet vedr pantebreve 95 95 95 95 x Forskydning vedr rende ndret praksis for l noptag 30 900 0 0 0 x Finansiering vedr anl gsforskydninger Budgetopf lgning 1 58 200 10 500 0 0 xFor det andet fremsatte et nyt krav til OK21 om, at ”der nskes en ekstraordin r regulering af den generelle tjenestemandspension i lighed med den, der gennemf rtes efter OK05 Vi –og Sammen slutningen af seniorer og pensionistforeninger i CO10 pegede i …Lov om ndring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love M lretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger 1 I pensionsbeskatningsloven, jf lovbekendtg relse nr 1088 af 3 september 2015, som senest ndret ved 14 i lov nr 688 af 8 juni 2017, foretages f lgende ndringer 1Andel af centrale administration, overhead, beregnet Intern udvikling 0, 5 , beregnet Ejendoms omkostninger herunder fra quot indregnes i taksterne quot fra BKF Afskrivninger vrige kapitalapparat omkostninger Finansieringsudgifter Beregnet forrentning af kapitaludl g ejendom Beregnet forrentning af kapitaludl g vrige kapitalapperatM lrettet kv lstof regulering som business case 17 maj 2022 DCA Et tv rfagligt samarbejde har analyseret interessenters rolle i forhold til m lrettet regulering af kv lstof i dansk landbrugDenne side er kun gemt som kladde, og er skjult for alle andre Du kan redigere indholdet ved at klikke p rediger, eller udgive indholdet ved at klikke p Public rN r man har 10 m neders 5 m neder pr 1 4 2022 erfaring som m nedsl nnet musikskolel rer efter overenskomsten f r man 16, 18 16, 61 pr 1 4 2022 i pension af ans ttelsesmyndigheden Tillidsrepr sentanter og suppleanter Som Tillidsrepr sentant TR er det f rste du skal at f styr p dine egne vilk r som TRDo you want to help improving EUR Lex This is a list of experimental features that you can enable These features are still under development they are not fully tested, and might reduce EUR Lex stabilityFrigivelse af deponering, regulering 823 745 745 745 x Frigivelse af deponering, jf nyt plejecenter 0 0 0 1 532 x Regulering af budgettet vedr pantebreve 95 95 95 95 x Grundkapitalindskud vedr rende 40 ldreboliger i Hundige st 0 8 689 0 0 x Forskydning vedr rende ndret praksis for l noptag 30 900 0 0 0 xregulering af det faste vederlag 200 200 200 200 Politisk organisation 1100010011 1100010011 Vederlag 065272 Tjenestemandspension 33 665 33 665 33 665 33 665 065274 Interne forsikringspuljer 5 836 5 836 5 836 5 836 085570 870 L n optaget i …jubil umsanciennitet og pensionsprocent og evt tjenestemandspension p Regulering af individuelle till gaftales i forbindelse med den rlige l nsamtale I forbindelse med periodevist merarbejde af l ngere varighed normalt ikke kortere Pr 1 marts 2022 med kr 1 6 78NemID cookie politik fort ller ogs , hvilke rettigheder du har som bruger af denne hjemmeside P www nemid nu kan du finde svar p sp rgsm l om NemID S fremt du nsker at kontakte databeskyttelsesr dgiveren via e mail, bedes du undlade at oplyse dit CPR nummer eller andre f lsomme fortrolige oplysningerP grund af den store usikkerhed som f lge af coronasituationen blev der reserveret 10 mio kr til en eventuel midtvejs og efterregulering, men det var alts ikke tilstr kkeligt, og derfor foresl s de resterende 10 mio kr finansieret af kassenSluttelig n vnes det, at investorer med en vis privat formue formentlig vil v re bedre stillet med en kombination af en billig investeringsforening og en dansk aktieportef lje best ende af 20 30 aktier, da det er forholdsvis dyrt at betale for den fulde risikospredning Sidstn vnte strategi er, hvad jeg nu overvejer at f re ud i livetKommunen f rer tilsyn med foreninger efter folkeoplysningslovens 33, stk 5 og 44 a, stk 2 Tilsynet sker ud fra en risikobaseret vurdering af hvorvidt foreningerne lever op til folkeoplysningslovens 1, 4, 4a og 14 om form let med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejdeStaten har i 2022 givet regionerne tilsagn om statslig finansiering af udgifterne til afviklingen af udsatte aktiviteter som f lge af COVID 19 Samlet set estimeres aftalen at andrage i omegnen af 7 10 mio kr , s fremt det er muligt at behandle 1 000 1 500 patienter inden for aftalen10 05 2022 Odense Kommune og Tinderbox lancerer rlig klimakonference 10 05 2022 Sluttidspunkt for overgangen til MitID rykker til efter ret 2022 09 05 2022 Nyt talentforl b skal g re det nemmere for studerende at finde job efter studietSalg af aktier med tab op til nyt r Jeg har h rt en lille fugl synge om at det er muligt at modregne sine aktie tab, hvis man har haft en realiseret gevinst p over 55 000 kr i …Toggle navigation Home Contact Contact Register Press Primera Trio in the News Rose Gold Cover ENDenne meddelelse er udstedt i medf r af reglerne i Ministeriet for F devarer, Landbrug og Fiskeris bekendtg relse nr 2513 af 13 december 2022, 2, jf bilag 6 Meddelelsen tr der i kraft den 24 maj 2022 og er g ldende til og med 31 december 2022 med mindre andet meddelesStyring og regulering Med dette modul vil du blive kl dt p til arbejdsprocesserne ved anvendelsen af PLC systemer p mindre automatiske enheder, herunder programmerings og styringsdesign til automationsanl g Samt reguleringsprincipper og industriel kommunikation Dette obligatoriske modul p 10 ECTS er en del af Akademiuddannelsen iMAJ 2022 K BENHAVN REGULERING amp TILSYN IMPLEMENTERING PRAKTISK H NDTERING CASES amp ESKPERTISE FRA heder om alle aspekter af den finansielle regulering og tilsynsreguleringen Michael Camphausen er desuden PhD i reguleringen af og tilsynet med penge institutterRegulering af r v med riflet v ben kan ske fra skydet rn eller skydestige, som opfylder betingel serne i 1 i bekendtg relse om uds tning af vildt, jagtm der og jagtredskaber Regulering af r v i med f r af stk 1 5, kan ske i perioden 1 time f r solopgang til 1 time efter solnedgang, ogs fra de n vnteLBK om tjenestemandspension Tjenestemandspensionsloven LBK om tjenestem nd i folkeskolen m v Lov om brug af helbredsoplysninger mv p arbejdsmarkedet Helbredslov Lov om indhentelse af b rneattest i forbindelse med ans ttelse af personale m v B rneattestloven Lov om offentlighed i forvaltningen OffentlighedslovenM lrettet kv lstof regulering som business case 17 maj 2022 DCA Et tv rfagligt samarbejde har analyseret interessenters rolle i forhold til m lrettet regulering af kv lstof i dansk landbrugServicetekst Hovedgruppe 81 d kker sager om personalem ssige administration, herunder personalem ssig administration vedr rende folkevalgte Hovedgruppen omfatter bl a sageFinanstilsynet s ger konom til tilsynet med pensionskasser Annoncen er udl bet Du kan ikke l ngere ans ge jobbet, men vi kan sende dig lignende job til din indbakke Din jobagent er oprettet N r du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik Du kan altid tr kke dit samtykke tilbageDet er alle aktier, der har v ret en del af en eller flere macro trends p markedet, og i den teknologiske udvikling Ingen ved, hvad den n ste bliver, men hvis man form r at spotte den tidligt, er der store afkast at hente Informationsteknologi har siden 1980 erne v ret en af de bedste macro trends at v re investor iToggle navigation Home Contact Contact Register Press Primera Trio in the News Rose Gold Cover ENOm regulering af tjenestemandspensioner mv pr 1 oktober 2018 1 Regulering af pensioner mv Den grundl ggende tjenestemandspension egenpension best r af a en procentpension 57 pct ved h jeste pensionsalder p 37 r af den pensi den 2002 2022 , og efter aftrapning i indev rende r ydes der alene till g tilPension til b rn udbetales til og med udgangen af den m ned hvor barnet fylder 21 r 18 r ved opsat pension Der sker ikke modregning i din tjenestemandspension , hvis du modtager dagpenge, efterl n, folkepension eller l n, men der vil typisk ske modregning i ydelser fra det offentlige, hvis der modtages pension fra TDC PensionskasseFolkepensionsalderen forh jes med 1 2 r ad gangen fra 2019 2022 Der kan ske regulering af raternes st rrelse med afkast fra r til r ratepension En ratepension er en fradragsberettiget pensionstype hvor pensionen ved udbetaling bliver udbetalt i lige store m nedlige bel b En tjenestemandspension er en bestemt pensionsordningDenne meddelelse er udstedt i medf r af reglerne i Ministeriet for F devarer, Landbrug og Fiskeris bekendtg relse nr 2513 af 13 december 2022, 2, jf bilag 6 Meddelelsen tr der i kraft den 24 maj 2022 og er g ldende til og med 31 december 2022 med mindre andet meddelesHvis sats ndringen kun skal g lde for en del af den periode, der meldes l n ind for, vil sats ndringen f rst sl igennem ved efterf lgende l nperiode Systemet g r via en fejlliste opm rksom p , n r sats ndringen er sket, og der kan s v re behov for en manuel regulering for nogle af timerne i den forrige l nperiodeVi holder bent hus s ndag den 15 Maj 2022 fra klokken 13 00 – 15 00 Her vil man kunne se vores pr vehus, og der vil ogs v re mulighed for at se vores produktions hal Ved foresp rgsel om fremvisning p andre tidspunkter, kontakt venligst Gry Amh j p 40519889 K lik her og l s mere Klik her for at f en virtuel fremvisning afRegulering af boligbidrag for tjeneste og lejeboliger i 2022 Regulering af sats for boligopvarmning i tjeneste og lejeboliger Loft for boligbidrag rlig regulering af boligbidrag Gr nse for rlig stigning i boligbidrag Oprindeligt cirkul re om tjeneste og lejeboliger Betaling for boligopvarmning, el og vandPr 1 januar 2022 479 kr pr mdr Seniorer med efterl n, tjenestemandspension , overenskomst baseret pension eller lignende 75 kr pr kvt Seniorer med kun folkepension og ATP Reglerne for den rlige regulering af kontingentet er u ndretAdministration af l neans gninger med videre 25 Til d kning af omkostningerne ved sagsbehandling efter denne Inatsisartutlov opkr ves et gebyr p 0, 5 procent af kommunalbestyrelsens l n Stk 2 L ntager indbetaler gebyret til kommunalbestyrelsen p det tidspunkt, hvor l ntager anmoder kommunalbestyrelsen om udbetaling af l nOpdatering Tjenestemandspension Tjenestemandspensioner i Regioner Satser pr 1 oktober 2022 g ldende indtil 30 september 2022 Se mere 01 10 2022Alternativt en ekstraordin r regulering af den generelle tjenestemandspension i lighed med den, der gennemf rtes efter OK05 Forbeholdskrav 67 Der tages forbehold for frems ttelse af krav i forl ngelse af udfaldet af verserende sager for domstole eller voldgiftsretter 68Landstingsforordning nr 5 af 6 juni 1997 om Royal Arctic Line A S I medf r af 4 og 9 i lov for Gr nland nr 469 af 6 november 1985 om forsyning, trafik, postbes rgelse m v fasts ttes f lgende 1 Forordningen g lder for Royal Arctic Line A S med tilh rende datterselskaber Stk 2Som tjenestemand optjener du tjenestemandspension Den ber res ikke af , at PFA har overtaget den overenskomstm ssige pension, men du optjener overenskomstm ssig pension af dit r dighedstill g og eventuelle andre till g Pr steforeningen anbefaler derfor, at du kontakter PFA og f r r dgivning om din pensionkr til d kning af forpligtigelser p arbejdsskadeomr det Den samlede forpligtigelse ultimo 2022 er i januar 2022 opgjort af kommunens forsikringsm gler Willis Towers Watson Tjenestemandspension 06 52 72 Budgettet omfatter udbetaling af pension opsat pension til tjenestem nd, der er fratr dt med pension, ogafh ngig af , om den gennemsnitlige levealder stiger Eventuel regulering sker f rste gang i 2015 og derefter hvert 5 r Alder ved pensionering 60 r 61 r 62 r 63 r 64 r 65 r 66 r Procentfradrag 17 14 6 5 4 3 1 F rtidspensioneringsfradraget er livsvarigtStyring og regulering Med dette modul vil du blive kl dt p til arbejdsprocesserne ved anvendelsen af PLC systemer p mindre automatiske enheder, herunder programmerings og styringsdesign til automationsanl g Samt reguleringsprincipper og industriel kommunikation Dette obligatoriske modul p 10 ECTS er en del af Akademiuddannelsen iAffald og milj L s, hvordan du kommer af med dit affald, hvis der er rotter, det larmer eller st jer eller tjek forureningsforhold Bolig og byggeri Find oplysninger om byggetilladelser, byfornyelse og klimatilpasning Almene boliger, ejendom og BBR Ansvar som grundejer Borgerservice Find svar p sp rgsm l om fx pas, k rekort, flytning og pension, eller bestil tid2022 Budget 2023 Budget 2024 DUT ‐7 Regulering af budgettet i forhold til underst ttelse p omr det hjemmehj lp 1111 Aktivitetscenteret Sydvestvej ‐ Regulering af brugerstyrede konti som skal hvile i sig selv 11 11 11 11 Tjenestemandspension 676 654 686 1 148 37 rs p alder komm 21 21 21 220Arbejdsmarkeds og Rekrutteringsstyrelsens bekendtg relse nr 1701 af 19 8 2022, ndret ved bekendtg relse nr 2530 af 21 12 2022Pensionen vil – efter g ldende lovgivning – f lge den generelle regulering af tjenestemandsl n ninger i staten, og pensionen fra folkepensionsalderen kan afl ses i Finansministeriets pensions p adressen Borger dk tjenestemandspension dk eller p mailadressen tjeneste mandspension stat atp dk 1955 2 67 2022 1956 67 20232022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skema til beregning af takster p det sociale omr de I alt Fordeling af f llesudgifter Omr de Kto tekst Reguleringer i forhold til tidligere r Standard dagstakst per plads pr dag Foruds tninger Till g til tjenestem nd Till g til videreudvikling Till g tilFrigivelse af deponering, regulering 823 745 745 745 x Frigivelse af deponering, jf nyt plejecenter 0 0 0 1 532 x Regulering af budgettet vedr pantebreve 95 95 95 95 x Forskydning vedr rende ndret praksis for l noptag 30 900 0 0 0 x Finansiering vedr anl gsforskydninger Budgetopf lgning 1 58 200 10 500 0 0 xOpsat gtef llepension udg r 2 3 af den opsatte pension Indtil gtef llen fylder 65 67 r, ydes endvidere 2 3 af “Under folkepensionsaldertill g” Opsat pension til b rn B rnepension udg r for hvert barn 10 eller, s fremt der ikke udbetales gtef llepension, 20 af den pension, hvortil afd de var berettiget, samt sammeDatabeskyttelsesforordningen N r du anvender NemLog in til at bekr fte din identitet, bliver dine personoplysninger behandlet af Digitaliseringsstyrelsen Vi indsamler data fra dit NemID eller MitID, herunder dit CPR nummer Vi opbevarer, af sikkerhedsm ssige rsager, en historik over din anvendelse af NemLog in i 6 m nederFTFa er en a kasse, der tager h nd om sine medlemmer, og hj lper dem videre, hvis de har brug for det G din jobs gningsproces efter i s mmene sammen med en af vores erfarne jobr dgivere Book en frivillig sparringssamtale med en jobr dgiver fra vores a kasse og f sparring eller hj lp over telefonenAndel af centrale administration, overhead, beregnet Intern udvikling 0, 5 , beregnet Ejendoms omkostninger herunder fra quot indregnes i taksterne quot fra BKF Afskrivninger vrige kapitalapparat omkostninger Finansieringsudgifter Beregnet forrentning af kapitaludl g ejendom Beregnet forrentning af kapitaludl g vrige kapitalapperatLov om ndring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love M lretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger 1 I pensionsbeskatningsloven, jf lovbekendtg relse nr 1088 af 3 september 2015, som senest ndret ved 14 i lov nr 688 af 8 juni 2017, foretages f lgende ndringer 1Denne side er kun gemt som kladde, og er skjult for alle andre Du kan redigere indholdet ved at klikke p rediger, eller udgive indholdet ved at klikke p Public rM lrettet kv lstof regulering som business case 17 maj 2022 DCA Et tv rfagligt samarbejde har analyseret interessenters rolle i forhold til m lrettet regulering af kv lstof i dansk landbrugRegulering af leje i henhold til nettoprisindeks Generelt Det er vigtigt, at understrege, at der ikke g lder en lovreguleret ret for udlejer til at regulere lejen i henhold til nettoprisindekset eller andre indeks for den sags skyld S fremt udlejer nsker dette skal udlejer derfor s rge for, at denne ret er aftalt i erhvervslejekontraktenFor det andet fremsatte et nyt krav til OK21 om, at ”der nskes en ekstraordin r regulering af den generelle tjenestemandspension i lighed med den, der gennemf rtes efter OK05 Vi –og Sammen slutningen af seniorer og pensionistforeninger i CO10 pegede i …Do you want to help improving EUR Lex This is a list of experimental features that you can enable These features are still under development they are not fully tested, and might reduce EUR Lex stabilityFrigivelse af deponering, regulering 823 745 745 745 x Frigivelse af deponering, jf nyt plejecenter 0 0 0 1 532 x Regulering af budgettet vedr pantebreve 95 95 95 95 x Grundkapitalindskud vedr rende 40 ldreboliger i Hundige st 0 8 689 0 0 x Forskydning vedr rende ndret praksis for l noptag 30 900 0 0 0 xN r man har 10 m neders 5 m neder pr 1 4 2022 erfaring som m nedsl nnet musikskolel rer efter overenskomsten f r man 16, 18 16, 61 pr 1 4 2022 i pension af ans ttelsesmyndigheden Tillidsrepr sentanter og suppleanter Som Tillidsrepr sentant TR er det f rste du skal at f styr p dine egne vilk r som TRregulering af det faste vederlag 200 200 200 200 Politisk organisation 1100010011 1100010011 Vederlag 065272 Tjenestemandspension 33 665 33 665 33 665 33 665 065274 Interne forsikringspuljer 5 836 5 836 5 836 5 836 085570 870 L n optaget i …Sluttelig n vnes det, at investorer med en vis privat formue formentlig vil v re bedre stillet med en kombination af en billig investeringsforening og en dansk aktieportef lje best ende af 20 30 aktier, da det er forholdsvis dyrt at betale for den fulde risikospredning Sidstn vnte strategi er, hvad jeg nu overvejer at f re ud i livet
50 | 16 | 139 | 104 | 34