Partnereink:

Vendégkönyv:

Pontos kiszállitás és nagyszerű ételek. Csak ajánlani tudom.

2018-11-03

 

 

Finom etelek,udvarias kiszolgalas!koszonom!

2017-11-11

 

 

Minden étel nagyon finom, de főleg a pizzák!

2017-08-04

 

 

A finom ételt csodálatos környezetben fogyasztottuk el, kislányunk kipróbálta a játszóteret, nagyon jól éreztük magunkat. Legközelebb is ide jövünk. :)

2017-07-18

 

 

A Nagyatadi Pizza Dolonak Párja nincs . Sok helyen ettem már pizzát . de ami a Doloban van az az íz világ felejthetetlen.

2016-12-04

 

 Vendégkönyv bejegyzés:

captcha
Kérjük adja meg a képen látható szöveget:


(A bejegyzések csak moderálás elfogadása után jelennek meg)

 

 

 

 

Kulturní Akce 2022

 


Program kulturn ch a společensk ch akc roku 2022  14 5 2022 Lidov řemesla Uk zky tradičn ch lidov ch řemesel, prezentace středn ch odborn ch škol a řemesln ků, dobov doprovodn program 28 5 2022Kundratick l vka 2022 Dne 18 června 2022 proběhne v L zn ch Kundratic ch tradičn Kundratick l vka M sto kon n L zeňsk louka v L zn ch Kundratic ch Typ akce Kundratick l vka Pořadatel Město Osečn , SK Osečn a SDH OsečnBR NA festival křesťansk kultury Festival Multikulturn festival, divadlo a hudba pro děti i dospěl T bor zahrada C rkve bratrsk , Bechyňsk 1636 2 25 06 2022 od 14 00 hod4 2022 19 6 2022 zač tek od 17 00 M sto kon n Městsk muzeum Od 28 dubna se mohou všichni př znivci starožitn ch panenek, jejich doplňků, koč rků, ale třeba i star ch medv dků těšit na novou v stavu s n zvem Panenky nest rnou cel textN rodn hudebn festival Smetanova Litomyšl 2022 9 června 3 července 64 ročn k hudebn ho festivalu Smetanova Litomyšl Festival Smetanova Litomyšl je druh m nejstarš m hudebn m festivalem v Česk republice, z roveň patř k největš m pravideln m festivalům klasick hudby u n s V r mci doprovodn ho programu sePřehled akc na rok 2022 XLS Zobrazeno je 24 z celkem 36 z znamů na str nce 1 2 Jednodenn akce Vodn zvon ve věku Vodn ře 16 5 2022 17 00, Dom Livre L čebn meditačn koncert Tvořiv d lny Kulturn centrum Kulturn centrum Fr dlant nad OstravicKalend ř akc akce , kultura , sport, kino, divadlo, koncerty, v stavy, fotbal, hokej v Klatovech, Sušici, na Šumavě Z pis vlastn ch akcMěstsk řad Jindřichův Hradec Kl štersk 135 II, 377 01 Jindřichův Hradec Ponděl a středa 7 30–17 00 P tek 7 30–13 30 Informace k provozn doběV z ložce OBEC Kultura a sport aktualizov n seznam kulturn ch akc na r 2022 Datum vložen 22 4 2022 0 00 Datum posledn aktualizace 22 4 2022 10 078 5 2022 14 00 8 5 2022 , Park Alejka Broumov v př padě nepř zně počas se akce přesune do Konferenčn ho s lu IC Broumovska Typ akce Kulturn akce , Ostatn ROČN KOV VYSTOUPEN TANEČN HO OBORUKulturn a společensk akce 2022 Obsah str nky Kulturn a společensk akce na rok 2022 Kulturn akce poř dan Sborem dobrovoln ch hasičů Tlumačov www sdhtlumacov cz Kulturn , společensk a brig dnick akce Jedn se o předběžn , dosud zn m , soupis akc v Tlumačově a Filipově Hoře21 4 2022 23 2 2023, před Městsk m domem v městsk zahradě na budově řadu vedle školn ch šaten u Husova sboru Druh ročn k v stavn ho cyklu Typ akce Kulturn akce11 5 2022 Pořadatel Chrudimsk beseda V s zve na hudebn festival Tanečn 2022 9 5 2022 Těš me se na V sPřid n vlastn kulturn akce V př padě, že m te z jem o zveřejněn kulturn akce na našich internetov ch str nk ch, zašlete pros m podklady na e mailovou adresu infocentrum mestonachod cz 11 5 2022 – 16 5 2022 koncert CAMERATA NOVA …Akce pro děti 24 5 2022 ter 9 00 – 12 00 pobočka knihovny Sever v komunitn m centru Pětka, Kopřivnice Dopoledne pln z bavy a květin pro nejmenš děti na pobočce Severbřezen 2022 květen 2022 V tvarn d la, ať už se jedn o fotografie nebo obrazy či grafiku obměňujeme každ dva měs ce Kulturn akce Navazujeme na prvorepublikovou tradici kav renstv a vytv ř me prostor pro setk v n a hovory Ivan Hlas TRIO 10 …Představujeme v m „ Kulturn port l Nov Paky a okol ”, m sto kde naleznete aktu ln kulturn děn v „novopack m regionu” Zřizovatelem „Kulturn ho port lu Nov Paky a okol ” je MKS Nov Paka a Městsk kino Pokud jste městskou organizac , občansk m sdružen m, pořadatelem kulturn akce nebo jste nadšenciVětš akce v N chodě 2022 O městě Kultura Kulturn programy Kulturn zař zen Kult a sport nadaceKulturn akce a zpr vy ze Zl nsk ho kraje Zlin cz Na střeše Obchodn ho domu zazn barokn Beatles Koncert podpoř nemocnou Ivku ZL N – Na střeše Obchodn ho domu Zl n se v neděli 15 května uskutečn benefičn koncert Beatles go for baroque V těžek z dobrovoln ho vstupn ho poputuje k rodině mal … 12 5Kulturn a sportovn akce 2022 Kulturn a sportovn akce 2022 Skr t menu Hlavn nab dka řad a samospr va rozbalit Přeskočit nab dku Kontakty Aktuality z radnice Důležit upozorněn a informace Hl šen m stn ho rozhlasuWednesday, 04 May 2022 Květinov swap a burza knih Svět z kostiček A3V Fenom n žensk autorky p Jan Dinga OBRAZY Jiř Sajner JIŽN AMERIKA Pov d n o bylink ch 5 Thursday, 05 May 2022Kulturn akce Hradec Kr lov , pron jem tribůn nab z HRADECK KULTURN A VZDĚL VAC SPOLEČNOST s r o založena městem Hradec Kr lov , kulturn služby, akce , letn ho kina Šir k v …Datum kon n 2 4 30 10 2022 Typ akce Komerce M sto kon n Z mek Svojš n Svojš n 1 v sobotu 2 4 2022Aktu ln změny Zobrazit všechny akce Videa Nepřehl dněte V stava soutěžn ch n vrhů nov ho loga organizace Tilia Kadaň Kulturn kalend ř Publikačn a …Svatebn obřady v r 2022 INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY Kultura Kulturn akce Kino Program kina Budova kina Kontakt Horsk klub Pron jmy Cen k Kontakty Knihovna On line katalog Provozn doba Knihovn ř d Kontakty Kontakty Turista Infocentrum Otev rac doba …Kulturn akce Ofici ln str nky Obce Raduň Menu 420 553 796 124 radun radun cz Obec Raduň ředn deska Hl šen rozhlasu ZŠ a MŠ Raduň Komunitn centrumTyp akce Kulturn akce , Ostatn akce Komořansk Jarohran 21 5 2022 13 00, ul Kysl kov Komořany Spolek pro Komořany poř d v sobotu 21 května 2022 Jarn sousedskou slavnost Jarohran Typ akce Akce pro děti, Akce pro seniory, Kulturn akce , Ostatn akce Jedn n Komise dopravy RMČ Praha 12Kulturn akce V stava v n pietn akt k uctěn pam tky padl ch bojovn ků sobota 7 května 2022 Vinařsk spolek Olbramovice V s srdečně zve na V stavu v n, kter proběhne na Obecn m domě v sobotu 7 května 2022 od 13 00 hodin Občerstven zajištěno K př jemn z bavě zahraje Cimb lov muzika PonavaKulturn a společensk akce na v chodě Čech Hradecko, Pardubicko, Chrudimsko, Kr lov Dvorsko, Trutnovsko, Jič nsko, N chodsko V chodočech cze region cz, region ln internetov magaz n pro voln čas z bava, aktuality, společnost, kultura , sport, turistika, kalend ř akc , katalog firem2022 zač tek od 20 00 Kde Město V slun Ples v kostele sv V clava Kultura a sport Kulturn akce V sluňsk zpravodaj Kalend ř Předchoz KvětenKulturn a společensk akce 2022 2022 Vodn elektr rna … quot Huč k quot 49 Fotky Planet rium v Hradci …420 379 422 247 leona cislerova mkzht cz leona cislerova mkzht cz MKZ Horšovsk T nAkce v Praze poř dan v dubnu 2022 Podivej se na akce v Praze v dubnu U n s najdeš pražsk koncerty, muzik ly tak i akce pro dětiOfici ln str nky Města Zruč nad S zavou Zruč nad S zavou Zruč nad S zavouKulturn akce Nanovor amp Stagnace Sobota 25 06 2022 20 00 hodin Dup rna Horn Štěpanice, Tradičn rockov n řez kapely Nanovor, tentokr t se skupinou Stagnace Z bava na Dup rně v Horn ch Štěpanic chMikul še Hradeck kulturn a vzděl vac společnost, Hradec Kr lov Ostatn Komentovan prohl dka KOSTEL SV MIKUL ŠE 28 5 2022 Kostel sv Mikul še Hradeck kulturn a vzděl vac společnost, Hradec Kr lov OstatnKulturn akce 24 01 2022 04 02 2022 08 02 2022 24 03 2022Akce v Česk m Krumlově dnes z tra tento v kend od do vše kultura hudba prohl dky CK card sport amp voln čas gastro děti amp rodina Nepodarilo se zjistit seznam akci Opakujte prosim pokus pozdeji, nebo kontaktujte spravce mrazek ckrumlov czKultura a voln čas Pl n kulturn ch a sportovn ch akc 2022 Pl n kulturn ch a sportovn ch akc 2022 Program kulturn ch, sportovn ch a společensk ch akc ve Vidově Každ rok se ve Vidově uskutečn mnoho kulrturn ch, sportovn ch a společensk ch akc V př loze naleznete přehled pl novan ch akc naKulturn akce na Čtyřce v roce 2022 13 5 – 18 00 h ROCK NA ČTYŘCE X Cover, BlueGate, COP Rozhledna Chlum 15 5 – 16 00 h JARN KONCERTY Jaro s HudbouPozv nky na kulturn akce 2022 Pozv nka na vys l n večera s Ivou Janžurovou a filmu Loučka 1945 na TV Noe JPG, 930 kB 15 2 2022 V sobotu 19 2 od 20 05KULTURN AKCE – KVĚTEN 2022 KINO 22 neděle 16 00 Uš k Chicky a Zlokřeček USA anim film, dabing, P 27 p tek 19 00 Top Gun Maverick USA akčn film, dabing, P Předprodej a rezervace vstupenek – Turistick informačn centrum Hlinsko Betl m – 731 697 418, pokladna MFC nebo www mfc hlinsko czOmezen provozu v katedr le sv V ta dne 15 5 2022 Dne 15 5 2022 bude katedr la sv V ta z liturgick ch důvodů otevřena od 12 00 do 15 00 posledn vstup v 14 40N zev akce Pořadatel M sto kon n Specifikace obsahov n plně akce Pozn mka Dostupn informace duben 8 10 4 Sv tky jara MKS Společensk dům Hav řov Kulturn dům Leoše Jan čka Kino Centrum Kulturn program připom nka tradic velikonočn ch sv tků zv hodněn vstupn www mkshavirov czPro zadan krit ria nen ž dn akce uvedena Zkuste krit ria upravit, např rozš řit časov rozsah Sd let na Facebooku Sd let na Twitteru Kalend ř akc Skr t menu Hlavn nab dka Kultura a voln čas rozbalit Přeskočit nab dku Kultura obceAkce a tipy, kam v Brně a okol Kulturn a společensk akce Brno Brněnsk program pro děti Kalend ř ud lost dnes a na v kend Brnopl novan koncerty 2022 Koupit vstupenky Vstupenky na přesunut koncerty zůst vaj v platnosti 01 04 Karvin , Městsk dům kultury KarvinStrakonice Ofici ln portal města Město Strakonice, Velk n měst 2, 386 21 Strakonice, tel 383 700 111Nejbližš akce 13 5 Rybičky 48 support Civiln Obrana 13 května 08 00 17 00 CEST Mistrovstv světa v ledn m hokeji 2022 14 května 15 00 15 května 22 00 CEST Pub Quiz – květen 18 května 19 00 22 00 CEST 28 5 Inekafe a Dukla Vozovna 28 května 08 00 …Př bramsk kulturn l to červen z ř 2022 , Př bram Multiž nrov p smo kulturn ch akc , kter se rozprostře přes celou dobu letn ch měs ců V r mci PKL se můžete těšit na hudebn vystoupen od dechovky po rock amp roll, divadeln představen , v stavy i různ performance2022 Kulturn zař zen města Boskovice Kulturn zař zen města Boskovice Kpt Jaroše 15 680 01 Boskovice 420 516 453 544 kultura boskovice cz Partneři Vstup do administrace420 379 422 247 leona cislerova mkzht cz leona cislerova mkzht cz MKZ Horšovsk T nMěstsk dům kultury Elektra Luhačovice, př spěvkov organizace Soubory cookies využ v me k anal ze n vštěvnosti, zapamatov n preferenc a zlepšov n použitelnosti webuPřipravovan akce nor 2022 Kulturn důmMěstsk informačn centrum Domažlice Chodsk n měst 96 344 01 Domažlice Tel 420 379 725 852 infocentrum idomazlice cz www idomazlice czProdej l stků a vstupenek na divadeln představen a jin kulturn akce Nakupujte l stky pohodlně a jednoduše přes internet na Předprodej cz Detail akce Divadlo Čajočky 2022 Slovensko Detail akce Divadlo Alžbeta B THORY muzik l LORD OF THE DANCE TOUR 2022 27 11 2022 19 00 Incheba Expo Arena, BratislavaInfocentrum Č slav Žižkovo n měst 197 286 01 Č slav 327 300 267 Otev rac doba 1 dubna – 30 z ř Ponděl –P tek 08 00–17 00Ofici ln str nky Města Zruč nad S zavou Zruč nad S zavou Zruč nad S zavouKulturn akce Mikroregionu Kahan duben 2022 01 04 2022 Pl n svozu odpadů od 1 4 2022 19 04 2022 P len čarodějnice v sobotu 30 dubna 30 04 2022 Jarn a letn akce 01 05 2022 Kulturn akce Mikroregionu Kahan květen 2022 Kulturn akce Mikroregionu Kahan květen 2022 Obecn řad Sdělen a informace COVID 19Sportovn a kulturn akce Fakulta tělesn kultury Univerzity Palack ho v Olomouci si V s dovoluje pozvat na akce prezentovan n že Pokud však hled te informace o již proběhl akci, navštivte archiv Přejeme V m př jemn sportovn , či kulturn z žitek Upozorněn Dovolujeme si v s upozornit na skutečnost, že z420 379 794 511 urad mestyse klenci cz Klenč pod Čerchovem2022 zač tek od 15 00, d lka 120 minut M sto kon n Z kladn škola, 2022 Posledn aktualizace 21 3 2022 10 30 lt Zpět na Kulturn akce v našem okolDům kultury města Ostravy, a s 28 ř jna 2556 124 702 00 Ostrava 420 597 489 111 420 597 489 399 info dkv czKlub kultury Napajedla, p o Komensk ho 304 763 61 Napajedla Tel 577 941 073 klub kultury napajedla cze region cz, region ln internetov magaz n pro voln čas z bava, aktuality, společnost, kultura , sport, turistika, kalend ř akc , katalog firem2022 Cena Zdarma Rubriky Akce Akce pro děti, Akce v Plzni M sto kon n Louka u sv Jiř 22 4 2022 Květuše Ernestov Kultura Obl ben Plzeňsk dvorky zvou na nov m sta 12 5 2022 Tiskov zpr va Koment ře nejsou povolen2022 Město Polička vod Voln čas Kultura Tylův dům Podm nky pro vstup na kulturn akce platn od 14 03 2022 Podm nky pro vstup na kulturn akce platn od 14 03 2022 Na z kladě rozhodnut Vl dy ČR již nen nutn se prokazovat při vstupu na kulturn akci ž dn m certifik tem o očkov n proti COVID 19 či94 ceremonia wręczenia Oscar w odbyła się 27 marca 2022 r w Dolby Theatre w Los Angeles Wielkim zwycięzcą tegorocznej gali został film quot CODA quot Podczas ceremonii doszło do aktu przemocy z udziałem Willa Smitha Nie połączono się, jak wielu przewidywało, z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Polacy nie otrzymali wyr żnienia za film quot Sukienka quot , nie …ředn deska VŘ administrativn pracovn k pracovnice odboru v stavby PDF, 222 kB 13 5 2022 V běrov ř zen , v zvy k pod n nab dky Magistr t města Mlad Boleslav Veřejn vyhl ška pln uzav rka provozu Palack ho n měst v Dobrovici 28 5 2022 od 8 00 12 00 hod 12 5 2022 Veřejn vyhl šky a27 5 2022 4 9 2022 Kojet nsk kulturn l to 2022 hudebn a filmov 26 6 2022 30 6 2022 Olympi da dět a ml deže 12 8 2022 14 8 2022 Kojet nsk hody 20222 ročn k fotografick soutěže Muzea romsk kultury Putovn v stavy k zapůjčen Akce Archiv v stav a dalš ch akc 25 06 2022 Emil Viklick trio v Hodon ně u Kunšt tu Pam tn ku holokaustu Romů a Sintů na MoravěNovinky Upozorněn na před n delegac na sněm OMS Opava do 15 5 2022 12 05 2022 Akce kultura , Co se děje, Praktick informace, Tituln strana Pros me o zasl n delegačn ch l stků na sněm do 15 5Informace ORLEN Unipetrol RPA, s r o rafin rie ze dne 10 05 2022 , 01 11 h spalov n l tek s obsahem sulfanu 10 5 2022 Město Litv nov hled nov kolegy nebo kolegyněAktu lně ZVEME V S NA KONCERT LUCIE B L s PETREM MAL SKEM, kter se kon již v ter 17 5 ve velk m s le MKS St le jsou ještě k dispozici voln vstupenky Nev hejte SBĚRN M STO POMOCI PRO UKRAJINU v infocentru na Chodsk m n měst Do města Pryluky, kde je velk množstv ukrajinsk ch uprchl ků budeAkce Z nebo t ž akce „Z“ byla v dob ch komunistick ho režimu v Československu neplacen pracovn činnost obyvatel Jednalo se o v pomoc v oblastech, kde st tn či obecn spr va tyto koly nezvl dla ať již z finančn ch důvodů nebo v důsledku špatn ho pl nov n Ofici lně se jednalo o dobrovolnou, bezplatnou pr ci odv děnou zpravidla mimo pracovn dobuPort l pro Brno, Brněnsko a Jihomoravsk kraj nab z kalend ř kulturn ch akc s možnost přid n akce zdarma, zpravodajstv , krimi zpr vy, katalog firem, rejstř k ekonomick ch subjektů, inzerci zdarma, přehled voln ch pracovn ch m st, pr ce, brig dy, tipy na v let a dovolenou v regionu a mnoho dalš hoDům kultury Liberec hlavn s l Hlavn s l Domu kultury Liberec je multifunkčn prostor pro kon n plesů, divadel, koncertů, konferenc , školen a …Kulturn dům Kino V lep plak t 15 05 2022 TECHTLE MECHTLE A KOČKY 25 05 2022 STO ZV ŘAT HVĚZDY NA HRADĚ 14 06 2022 ONDŘEJ HAVELKA amp MELODY MAKERS 09 10 2022 Nejbližš akce Divadla Koncerty Z bava Pro děti Předn šky Pro školy OstatnJednodenn akce Velikonoce na Z mku Žirovnice 17 4 2022 14 00 17 4 2022 17 00 14 30 II n dvoř Sbor Leg tko ZUŠ Žirovnice 15 15 S l Vesel Velikonoce Divadlo Poh dka Praha Jak princezna h dala až proh dala Vesel poh dka na motivy poh dky Jana Drdy o chytr m pas čkovi vepřů Ondrovi, hodn Dorotce aKulturn , společensk a sportovn kalend ř akc přesunuto na 19 5 2022 Vlastn ma rukama Kdy 6 4 2022 20 5 2022 zač tek od 17 00 Kde Stř bro V stava ž ků v tvarn ho oboru ZUŠ Kultura a sport Kulturn , společensk a sportovn kalend ř akc1 květen 2022 – 30 z ř 2022 l to Karlovy Vary koncert Karlovarsk Kulturn l to je v kampani VARY Žijou pro Karlovy Vary nezastupitelnou souč st Tato aktivita slouž předevš m k oživen kulturn ho vyžit pro n vštěvn ky a rezidenty města a destinace Byl jsem zde6 4 2022 – 22 5 2022 V stava exotick ch mot lů 2022 Mot li pod drobnohledem, tak… Botanick zahrada hl m Prahy, sklen k Fata Morganap tek 20 05 2022 , 19 00, Kulturn dům Ř p a 3D kino, V hodn předprodej 100 Kč na m stě 120 Kčprogram květen 2022 25 4 2022 19 5 2022 Typ akce Kulturn akce Sd let na Facebooku Sd let na Twitteru lt lt Duben 2022 Květen 2022 Červen 2022 gt gt t den Po t St Čt PKulturn dům Hluč n Ostravsk 124 18, 74801 Hluč n T 420 604 722 728 E info sak hlucin czKulturn dům, velk s l DNES 8 00 SP Horsk ch kol 2022 Cyklo Ar na Přihl šen Registrace N vod jak se registrovat Kalend ř akc Zobrazit v cedenn akceCo chyst Kulturn dům Svět Novinky, l stky, nejnovějš info na Květen 2022 , stejně jako program a vstupenky na nejlepš akce najdete na GoOutKulturn akce v Rumburku a okol lt Květen 2022 gt Květen 2022 gt Po t St Čt P So Ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Kulturn centrum VRATISLAVICE 101010 vzniklo jako odezva na absenci prostor, kde by se mohli vratislavičt občan setk vat a poř dat nejrůznějš kulturn akceDětsk l kař MUDr Pavel Sk la Kladensk 433 29, Buštěhrad Tel 312 250 829 www doktor skala czKULTURA Kalend ř akc 2022 Kulturn dům M stn knihovna Tradičn akce Novoročn ohňostroj Svatoj nsk noc O poh r starosty obce Hody Koledov n u v nočn ho stromu Tradice a zvyky Kroj v Pruš nk ch Tanečn a hudebn soubory Cimb lov muzika Verbuňk Chasa Pruš nky Kapela star ch časů Nechor nekAkce a ud losti v Krumlově a okol V každ m ročn m obdob je Česk Krumlov zahalen do sv tečn atmosf ry pln slavnost , koncertů a festivalů V širok nab dce nechyb v žn hudba, folkl r, jazz, rock a dalš ž nry Zaposlouchejte se do hudby, zažijte divadeln představen , přijďte oslavovat nebo si už tMěstsk kulturn středisko Hav řov Hlavn tř da 31a 736 01 Hav řov – Město Telefon 596 808 011 E mail sekretariatmks mkshavirov cz Identifik tor datov schr nky qs9rdxg …Kulturn akce v roce 2022 I letos se můžete těšit na kulturn akce v l zn ch Slatinice Těš me se na V s Publikov no 10 2Prodejn v stava představ nov kolekce skla a bižuterie na 40 v robců, skl řsk ch a bižutern ch škol Souč st akce jsou tvůrč d lny včetně mobiln skl řsk hutě, m dn přehl dky, koncerty, finalistky Miss česk republiky to vše 4 7 8 2022 v Jablonci nad NisouKulturn akce od do Tanečn kurzy budou poř dan od čtvrtka 31 3 2022 do čtvrtka 12 5 2022 , vždy od 19 00 21 00 hodin Vešker dalš informace v př loze Kultura Kulturn akce Mobiln aplikace Sledujte informace z našeho …Kulturn akce v roce 2022 Naše obec se rozprost r v severn m c pu okresu Plzeň sever, uprostřed malebn krajiny pln lesnat ch kopců, kterou oživuj dol Star ho potoka a …Kulturn port l města Kopřivnice – koncerty, divadlo, knihovna, informačn centrum Kulturn dům Kopřivnice Kultura Kultura info kdk cz 420 774 668 001 CZ EN16 4 2022 9 00 18 4 2022 17 00, Valašsk muzeum v př rodě Tradičn velikonočn a jarn zvyky v pod n folklorn ch souborů Typ akce Kulturn akce , Ostatn , visitOfici ln str nky města Hluk Městsk řad Hluk Hřbitovn 140 687 25 Hluk mesto mestohluk cz PO 8 00 – 11 00 12 00 16 30Kulturn akce Restaurace Kav rny 29 7 2022 od 21 00 do 23 00 poř d VLNY music agency 1 2 gt Město Loket YouTube V tejte ve městě spln m historie, kultury a cestovn ho ruchuVe dnech 28 a 29 května 2022 bude z meck park př stupn pouze pro n vštěvn ky akce Poh dkov park Zavř t Sychrov → Akce Akce Vše Po stop ch šlechtick ch rodů V stava Společensk akce Pro školy Pro odborn ky Kulturn akceV p tek 24 června 2022 to bude přesně 80 let od doby, kdy byla vyp lena osada Lež ky Při t př ležitosti bychom na tento hrůzn čin minulosti vzpomněli Pr vě v p tek 24 června v 19 hodin prom tneme film Lež ky 42 Vstupn bude zdarmav stava prac Ž kŮ v tvarn ho oboru zuŠ ivana kawaciuka duchcov, 5 5 5 6 2022Kontakt Městsk kulturn středisko v N měšti nad Oslavou Masarykovo n m 100 675 71 N měšť nad Oslavou Tel 420 568 620 493 E mail mks namestnosl cz Podrobn kontakt20 5 2022 17 00–24 00 Kulturn akce 18 ročn k Festivalu muzejn ch noc , jehož organizace se každoročně uj m Asociace muze a galeri Česk republiky, z s , ve spolupr ci s Ministerstvem kultury a dalš mi subjekty Těšte se na vstup do Muzea nov generace za 50, nebo na netradičn večern prohl dky28 2 2022 Kino Volyně se zapojilo do projektu Divadlo ve Filmu a uvede tři premi rov tituly 22 března Maryša N rodn ho divadla 30 března Macbeth – Too Much Blood Divadla Na V ce Posledn neděli v noru Volyni oživ masopustn průvod 10Obec Vnorovy ofici ln str nky obce N hradn rodinn p če Zahajovac tenisov turnaj ve čtyřhřeAkce D uben 2022 1 4 2022 30 4 2022 KDYŽ SE ŘEKNE APR L Srdečně v s zveme na v stavu v tvarn ch prac dět z Mateřsk školy J A Komensk ho v Dobrušce V stava s n zvem „Když se řekne APR L “ představ v tvory dět ze všech našich tř d Ve foyer městsk knihovny v Dobrušce si je budete mociPřehled akc na rok 2022 XLS Zobrazeno je 24 z celkem 36 z znamů na str nce 1 2 Jednodenn akce Vodn zvon ve věku Vodn ře 16 5 2022 17 00, Dom Livre L čebn meditačn koncert Tvořiv d lny Kulturn centrum Kulturn centrum Fr dlant nad OstravicZobrazit detailn informace Jič nsk trojkostel – Hudba k tichu 14 7 2022 19 00 Kostel svat ho Ign ce z Loyoly Zobrazit detailn informace Mal Mete a princ ZUŠ Jič n 25 5 2022 18 00 Masarykovo divadlo Zobrazit detailn informace27 5 2022 25 9 2022 , Muzeum Dr Bohuslava Hor ka v Rokycanech mal v stavn s ň v ulici Josefa Knihy 146 v stava k 80 v roč heydrichi dy Typ akce Kulturn akce420 379 422 247 leona cislerova mkzht cz leona cislerova mkzht cz MKZ Horšovsk T ne region cz, region ln internetov magaz n pro voln čas z bava, aktuality, společnost, kultura , sport, turistika, kalend ř akc , katalog firem1 2022 do 17 00 hodin V př padě zasl n poštou je pro včasn pod n ž dosti rozhoduj c datum raz tka přijet podatelny Magistr tu města Jihlavy tj nejd le do 31 1 2022 do 17 00 hod Odkazy Program podpora kulturn akce 2022 pdf PDF, 429 kB př loha formul ř ž dosti kulturn akce 2022 XLS, 258 kBMěs čn k společensk ch akc duben 2022 26 4 2022 Měs čn k společensk ho děn duben 2022 Fotogalerie Videoreport že Prostory k pron jmu Archiv Poděbradsk ch novin Kontakt Město Poděbrady, Městsk kulturn centrum Poděbrady, organizačn složka města Jiř ho n měst 20 1 Poděbrady I 290 01Ofici ln str nky Města Zruč nad S zavou Zruč nad S zavou Zruč nad S zavou
72 | 103 | 43 | 144 | 126

 
ro |