Partnereink:

Vendégkönyv:

Pontos kiszállitás és nagyszerű ételek. Csak ajánlani tudom.

2018-11-03

 

 

Finom etelek,udvarias kiszolgalas!koszonom!

2017-11-11

 

 

Minden étel nagyon finom, de főleg a pizzák!

2017-08-04

 

 

A finom ételt csodálatos környezetben fogyasztottuk el, kislányunk kipróbálta a játszóteret, nagyon jól éreztük magunkat. Legközelebb is ide jövünk. :)

2017-07-18

 

 

A Nagyatadi Pizza Dolonak Párja nincs . Sok helyen ettem már pizzát . de ami a Doloban van az az íz világ felejthetetlen.

2016-12-04

 

 Vendégkönyv bejegyzés:

captcha
Kérjük adja meg a képen látható szöveget:


(A bejegyzések csak moderálás elfogadása után jelennek meg)

 

 

 

 

Verordening Leges 2022

 


leges vermeerderd met een bedrag van € 50, 90 1 2 8 De tarieven genoemd in de onderdelen 1 2 1 tot en met 1 2 6, worden voor het op verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van het document, per bezorgd document, verhoogd met € 4, 95 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 1 3 1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraagverordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt Artikel 12 Inwerkingtreding 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking 2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022 3b Verordening Rioolheffing 2022 15 18 c Verordening Vermakelijkhedenretributie 2022 19 20 d Verordening Marktgelden 2022 21 22 e Legesverordening 2022 , incl bijbehorende tarieventabel 23 42 f Verordening Toeristenbelasting2022 43 46 g Verordening Onroerendezaakbelasting 2022 47 49 h Verordening Hondenbelasting 2022 50 52 iherziene Leges en grondwaterheffingsverordening per 1 juli 2022 van kracht zouden worden De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023 De praktijk is echter dat er geregeld aanvragen worden ingediend, binnen de categorieVerordening leges in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet Algemeen De Omgevingswet treedt op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking De Model Verordening leges is hierop aangepast De Model Verordening leges bestaat uit het zogenaamde lichaam van de verordening en een tarieventabelEen overzicht van alle leges van de gemeente Amsterdam vindt u online De legesverordening en de tarieventabel worden elk jaar opnieuw vastgesteld Bekijk de tarieven van verschillende jaren Leges en tarieven 2022 Leges en tarieven 2022 Leges en tarieven 2020 Leges en …1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022 Artikel 14 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Verordening precariobelasting 2022 Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2022 de griffier, de voorzitter, J H Brokers P G WelmanOverzicht leges huwelijken Omschrijving tarieven 2022 tarieven 2022 voltrekking in de Schepenzaal dinsdag t m vrijdag 9 00 16 00u € 423, 00 € 416, 00 zaterdag 10 00 16 00u € 813, 00 € 799, 00 voltrekking op zelf gekozen locatie excl kosten van de locatie zelf alle dagen tussen 9 00 17 00u € 490, 00 € 482, 00 meerprijsVerordening afvoer regen en grondwater De verordening afvoer regen en grondwater wordt automatisch onderdeel van het omgevingsplan De gemeente hoeft geen actie te ondernemen artikel 4 6 Invoeringswet Verordening werkzaamheden kabels en leidingen of verordening ondergrondse infrastructuren Infrastructuur is onderdeel van de fysiekebijlage 3 Transponeringstabel modelverordening leges ivm Ow 20220222 docx bijlage 2 implementatiehandleiding modelverordening leges ikv Omgevingswet 20220222 docx bijlage 1 mv leges 2022 Ow met toelichting 20220222 docx VNG Ledenbrief Model Verordening leges ivm Omgevingswet pdf2022 Overzicht maanden jan Verordening Leges Dinkelland 2022 Bijlagen Info Verordening Precariobelasting 2022 Bijlagen Bestand en grootte PDF, 2 23 MB Info Verordening Forensenbelasting Dinkelland 2022Leges hoe zit dat ook alweer Uit de praktijk blijkt dat er vaak onduidelijkheid heerst over de verschuldigde leges bij de aanvraag om een omgevingsvergunning In dit artikel komen alle veelvuldig voorgelegde onderwerpen aan de orde, zoals wat zijn leges , wanneer ben je leges verschuldigd en hoe maak je bezwaarRaadsvoorstel verordeningen 2022 concept, nov 2022 docx Verordening Forensenbelasting 2022 , nov 2022 doc Verordening Toeristenbelasting 2022 , nov 2022 doc Verordening Onroerendezaakbelastingen 2022 , nov 2022 doc Verordening Reinigingsheffingen 2022 , nov 2022 doc Verordening Riool en waterzorgheffing 2022 , nov 2022 doc Verordening Leges …Verordening rioolheffing Noordenveld 2022 getekend pdf 4 Verordening afvalstoffenheffing Noordenveld 2022 getekend pdf 5 Verordening reinigingsrechten Noordenveld 2022 getekend pdf 6 Verordening toeristenbelasting Noordenveld 2022 getekend pdf 7 Verordening leges Noordenveld 2022 getekend pdf 8 Verordening lijkbezorgingsrechtenBelastingverordeningen op Overheid nl Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Midden Groningen 2022 link is extern Verordening OZB Midden Groningen 2022 link is extern Verordening afvalstoffenheffing Midden Groningen 2022 link is …Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014, 2018, 2019, 2020 en 2022, en bijbehorende tarieventabellen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent financieel beleid, beheer en inrichting van de financi le organisatie Financi le verordening 2019 OverigVoor de behandeling van uw vergunningaanvraag betaalt u legeskosten Hiervoor ontvangt u van de gemeente een aanslag U vindt de leges in de Verordening leges omgevingsvergunning 2022 van de gemeente RotterdamLeges verordening onverbindend wegens overschrijding opbrengstlimiet De heffingsambtenaar van de gemeente Wijchen heeft 4 legesnota’s in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van aanvragen voor bouwvergunningen Na bezwaar is n legesnota verminderd en zijn de overige bezwaren afgewezenOp basis van de oude Leges Verordening kunnen we niet meer geld ophalen Het heeft invloed op de gemeentelijke kosten maar kan ook veel minder opbrengen Invoering van de wetgeving is uitgesteld tot 1 juli 2022 Dit betekent dat in 2022 nog tot 1 …2022 059 rvs Vaststellen van de belastingverordeningen 2022 pdf 2022 059 A rb Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 pdf 2022 059 B rb Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022 pdf 2022 059 C rb Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2022 pdf 2022 059 D rb Verordening op de heffing en …Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift verordening Publicatiedatum Bekendmaking 6 apr 2022 Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022 Download bestand Lees op officielebekendmakingen nl 10 mrt 2022 Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul 2022leges vergoeding voor administratieve diensten van de overheid Woordfeit Leges is het meervoud van het Latijnse lex, dat wet, bepaling betekent, maar ook verordening en geldstraf In de middeleeuws Latijnse betekenis kosten van ambtelijke verrichtingen is leges in het Nederlands terechtgekomen leges zijn de kostenVerzamellijst ingekomen stukken raad d d 28 04 2022 PDF, 57 79KB Bestandsinformatie Publicatie datum 02 maart 2022 Laatst gewijzigd 01 januari 1970, 00 00 Zichtbaarheid Openbaar Ledenbrief VNG inzake Nieuwe Model Verordening leges i v m Omgevingswet Ingekomen stukken Ledenbrief VNG inzake Nieuwe Model Verordening leges i v mVerordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen Hillegom 2022 woensdag 15 december 2022 Verordening op de heffing en invordering van leges Hillegom 2022bijlage 3 Transponeringstabel modelverordening leges ivm Ow 20220222 docx bijlage 2 implementatiehandleiding modelverordening leges ikv Omgevingswet 20220222 docx bijlage 1 mv leges 2022 Ow met toelichting 20220222 docx VNG Ledenbrief Model Verordening leges ivm Omgevingswet pdfR21 123 Raadsvoorstel Belasting en tarievenmaatregelen 2022 21 20999 Ontwerp Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen Bladel 2022 21 21000 Ontwerp Verordening op de heffing en de …Overige heffingen in de gemeente Precariobelasting zie de verordening i v m de grote diversiteit aan tarieven Standplaatsgelden zie de tarieven in de verordening Marktgelden zie de tarieven in de verordening Lijkbezorgingsrechten zie de tarieven in de verordening Leges zie de tarieven in de verordening Naheffingsaanslagen parkeerbelasting worden opgelegd …Publicaties gt Programmabegroting 2022 gt Lokale heffingen Standaard contrast Hoog contrast Bijlagen Home Programma’s Algemeen Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3 Economie Programma 4 …Alleen op afspraak kunt u ons kantoor bezoeken Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag t m vrijdag Bekijk de actuele openingstijden Uw belastingzaken …Tarief 2022 Opmerking maandag t m zaterdag 9 00 20 00 uur donderdag 20 00 21 00 uur en zondag 13 00 17 00 uur, per uur € 1, 20 Op straat binnen de parkeersectoren Dieze, Assendorp en Philosofenallee en langs de Oostzeelaan en de Hanzelaan is de parkeerduur maximaal 2 uur maandag t m zaterdag 9 00 23 00 uurZoekresultaat Subsidieregeling voor onderhoud en draaiend houden van Korenmolen de Tijd 2020 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2022 Aanwijzings en mandaatbesluit Toe zichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Elburg 2022 Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Elburg 2022Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022 2022 B 1 Begraafrecht Tarief € B1 01 In een algemeen of particulier zandgraf 974, 00 B1 11 In een particulier graf voor kindje jonger dan n jaar 428, 00 B1 14 In een particulier graf, na lichting vanuit een ander graf op de begraafplaats 490, 00Tarieven gemeente Katwijk 2022 Soort belasting Heffingsmaatstaf Tarief Onroerende zaakbelasting eigendom woning woz waarde 0, 0959 Onroerende zaakbelasting eigendom niet woning woz waarde 0, 4302 Leges zie de verordening i v m de grote diversiteit aan tarieven HavengeldenLeges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Voor een herinspectie voor registratie door de GGD zijn de leges € 191, 35 Bij verhuizing gastouderopvang met verkorte inspectie € 511, 45 Als geen GGD toetsing € 39, 90, ook in 2017, tot nader orde van de gemeente Meierijstad Extra gastouderopvanglocatie € 394, 80Overzicht Financi le begroting Financieel perspectief 2022 2025 Uitgangspunten financieel beleid Lasten en baten Investeringsplan 2022 2025 Gemeentefonds Eigen en vreemd vermogen ReservesBesluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 21 december 2022 tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 Legesverordening Oosterhout 2022 donderdag 3 februari 2022Verordening leges in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet Algemeen De Omgevingswet treedt op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking De Model Verordening leges is hierop aangepast De Model Verordening leges bestaat uit het zogenaamde lichaam van de verordening en een tarieventabelherziene Leges en grondwaterheffingsverordening per 1 juli 2022 van kracht zouden worden De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023 De praktijk is echter dat er geregeld aanvragen worden ingediend, binnen de categorieBelastbaar feit Toelichting op de Legesverordening Alkmaar 2022 Het begrip ‘dienst’ Er kan leges worden geheven voor door de gemeente verstrekte diensten artikel 229 eerste lid, onderdeel b van de GemeentewetVerordening op de heffing en de invordering van leges 2014, 2018, 2019, 2020 en 2022, en bijbehorende tarieventabellen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent financieel beleid, beheer en inrichting van de financi le organisatie Financi le verordening 2019 OverigVerordening riool en waterzorgheffing 2022 Bijlagen Bestand en grootte PDF, 116 31 KB Info Verordening Afvalstoffenheffing Dinkelland 2022 Bijlagen Bestand en grootte PDF, 117 25 KB Info Verordening Precariobelasting 2022 Bijlagen Bestand enDen Haag, 29 april 2022 Overeenkomstig de bestaande afspraken ontvangt u hierbij 3 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen BNC Fiche Verordening Informatiebeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie Kamerstuk 22 112, nr 34052022 Overzicht maanden jan Verordening Leges Dinkelland 2022 Bijlagen Info Verordening Precariobelasting 2022 Bijlagen Bestand en grootte PDF, 2 23 MB Info Verordening Forensenbelasting Dinkelland 2022Publicaties gt Programmabegroting 2022 gt Lokale heffingen Standaard contrast Hoog contrast Bijlagen Home Programma’s Algemeen Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3 Economie Programma 4 …Naar hoofdinhoud Portaal Planning amp Control gt Begroting 2022 gt Bijlagen Standaard contrast Hoog contrast BijlagenVerordening op de heffing en de invordering van leges 2017 x x x Verordening Precariobelasting 2022 x Verordening op de heffing en de invoering van leges 2017 x Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak belastingen 2017 x Verordening op de heffing en de invordering van onroerendeHome In n oogopslag Rekening in n oogopslag Inleiding Voorwoord Inleiding jaarstukken 2022 Samenvatting Programma sHOME Bestuur en organisatie Verordeningen en beleidsstukken Belastingen Verordening leges 2022 Verordening leges 2022 Raadpleeg hier de verordening 2022Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder a dag de periode van 00 00 uur tot 24 00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt b …lid genoemde ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt 4 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022 5 Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2022 ’J Verordening leges 2022 J Bijlage tarieventabel legesverordening 2022 J Bijlage tarieventabel bouwsom 2022 K Verordening forensenbelasting 2022 L Verordening parkeerbelastingen 2022 M Verordening precariobelasting 2022 N Verordening toeristenbelasting 2022 Samenvatting Jaarlijks dienen voor het nieuwe belastingjaar deVerordening tot de 2e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 De raad van de gemeente Alblasserdam gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewetvast te stellen de navolgende VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES Legesverordening 2022 Hof van Twente Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder a dag de periode van 00 00 uur tot 24 00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt bBelastingverordeningen 2022 De gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdag 23 december 2022 de volgende verordeningen vastgesteld Intrekken Verordening precario kabels en leidingen Verordening aansluitrecht riolering 2022 Verordening onroerendezaakbelasting 2022 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022Een overzicht van alle leges van de gemeente Amsterdam vindt u online De legesverordening en de tarieventabel worden elk jaar opnieuw vastgesteld Bekijk de tarieven van verschillende jaren Leges en tarieven 2022 Leges en tarieven 2022 Leges en tarieven 2020 Leges en …Verordening leges in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet Algemeen De Omgevingswet treedt op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking De Model Verordening leges is hierop aangepast De Model Verordening leges bestaat uit het zogenaamde lichaam van de verordening en een tarieventabel2022 Overzicht maanden jan Verordening Leges Dinkelland 2022 Bijlagen Info Verordening Precariobelasting 2022 Bijlagen Bestand en grootte PDF, 2 23 MB Info Verordening Forensenbelasting Dinkelland 2022Verordening leges 2022 Uitgegeven door Rhenen Verordening onroerende zaakbelasting 2022 Uitgegeven door Rhenen Verordening belasting op roerende woon en bedrijfsruimten 2022 Uitgegeven door Rhenen Verordening toeristenbelasting 2022 Uitgegeven door Rhenen Verordening rioolheffing 2022 Uitgegeven door Rhenen VerordeningVerordening leges 2022 De raad van de gemeente Altena gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel…Gelet op de consumentenprijsindex is dat tarief voor 2022 vastgesteld op € 19, 30 Berekening 109, 36 107, 34 x € 18, 90 € 19, 30 naar boven afgerond op 10 eurocent Meer informatie Indexering leges akten burgerlijke stand 2022 staatscourant 2022 nr 40591 Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten Stb 2018, 162De aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit Kosten 10 van de leges voor bouwactiviteiten , met een minimum van € 108, 50 en een maximum van € 1 168 Advies welstandscommissie voorafgaande aan de aanvraag, per uitgebracht advies Kosten € 65, 50Verordening leges in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet Algemeen De Omgevingswet treedt op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking De Model Verordening leges is hierop aangepast De Model Verordening leges bestaat uit het zogenaamde lichaam van de verordening en een tarieventabelresultaat negatief is, worden geen leges terugbetaald Artikel 2 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking 2 De datum van ingang van de heffing is 1 mei 2022 Artikel 3 Deze verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging Verordening leges 2022 ” Aldus besloten in de vergadering van 26 april 2022Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder a dag de periode van 00 00 uur tot 24 00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt b jaar het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de n 1 e dag in hetLeges infrastructuur De informatie op deze pagina gaat over de Legesverordening Infrastructuur Vanaf 1 januari 2022 brengen wij kosten in rekening als u een aanvraag voor een vergunning indient Na de aanvraag ontvangt u van de provincie een aanslagbiljet leges Vaak krijgt u uw aanslagbiljet voordat u een beschikking op uw aanvraag krijgtModel Verordening leges Laatst gewijzigd 23 02 2022 actualisering i v m inwerkingtreding Omgevingswet Geconsolideerde versie, geldig vanaf inwerkingtreding Omgevingswet vermoedelijk 01 01 2023Naam verordening 2022 Totale kosten Totale baten kosten dekkendheid Leges publiekszaken 2022 11 486 8 211 72 Berekening kostendekkendheid Leges publiekszaken Personeelskosten 4 066 Materi le kosten 4 203 Overhead eigen cluster 927 Overhead concern 2 291 Totale kosten 11 486 Opbrengst heffingen 8 211Leges is de vergoeding voor bepaalde administratieve diensten die de gemeente uitvoert Bijvoorbeeld voor het verstrekken van een rijbewijs, of het geven van kopie n van documenten Maar ook voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning of het behandelen van een bestemmingsplan De gemeentelijke legesverordening bevat 2 tabellenbesluit vast te stellen de volgende verordening Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 Legesverordening 2022 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder dag de periode van 00 00 uur tot 24 00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerktIn deze verordening zijn bepalingen opgenomen over de activiteiten waarvoor de gemeente leges in rekening brengt de tarieven die de gemeente hiervoor hanteert de grondslagen die de gemeente hanteert bij het heffen van de leges Ook moet de gemeente onderbouwen welke kosten aan de dienstverlening zijn verbonden Leges bij bouwen en verbouwenherziene Leges en grondwaterheffingsverordening per 1 juli 2022 van kracht zouden worden De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023 De praktijk is echter dat er geregeld aanvragen worden ingediend, binnen de categorieM Verordening precariobelasting 2022 N Verordening toeristenbelasting 2022 De tarieventabel leges 2022 wordt voor de raadsbehandeling op 21 december nog gewijzigd wat betreft de tarieven reisdocumenten, rijbewijzen en VOG, zodra …De legesverordening van de gemeente Oosterhout 2022 kunt u vinden via verordening op de heffing en invordering van leges 2022 Contact met de gemeente Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Telefoon 14 0162 WhatsApp alleen bereikbaar tijdens openingstijden 06 14459316In de legesverordening staan bijvoorbeeld de wijze van betalen heffen en termijnen beschreven In deze verordening staan de kosten die u voor de verschillende gemeentelijke producten en diensten betaalt Kijk voor de Legesverordening Meierijstad …De kosten voor producten en diensten van de gemeente Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projectenVerordening op de heffing en de invordering van leges 2014, 2018, 2019, 2020 en 2022, en bijbehorende tarieventabellen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent financieel beleid, beheer en inrichting van de financi le organisatie Financi le verordening 2019 OverigTarieventabel 2022 behorende bij de Legesverordening Midden Delfland 2022 Titel 1 1 2 5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 50, 91 verordening EU nr 2016 1191 van het Europees Parlement enBelastbaar feit Toelichting op de Legesverordening Alkmaar 2022 Het begrip ‘dienst’ Er kan leges worden geheven voor door de gemeente verstrekte diensten artikel 229 eerste lid, onderdeel b van de Gemeentewetverordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt Artikel 12 Inwerkingtreding 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking 2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022 3Aan de gemeenteraad Datum 5 oktober 2022 Zaaknummer 2022 0136095 Betreft Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 Vergadering van Portefeuillehouder Maarten Burggraaf BegrotingsprogrammaFinanci n inclusief overhead PijlerBestuur en Middelen Kernteam Opgave Versterking Bestuur amp Organisatie Planning amp Control …Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent bedrijveninvesteringszone Bruing Kilhaven Verordening BIZ Bruine Kilhaven 2017 dinsdag 15 maart 2022 Beleidsregel criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening gemeente Altena 2022 woensdag 29 december 2022De “ Verordening leges Meerssen 2020”, vastgesteld bij raadsbesluit d d 12 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare …Publicaties gt Programmabegroting 2022 gt Lokale heffingen Standaard contrast Hoog contrast Bijlagen Home Programma’s Algemeen Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3 Economie Programma 4 …Kostentoerekening leges en heffingen In de raadsvergadering van 20 december 2022 heeft de raad de belastingtarieven 2022 besproken, waarvan de kostentoerekeningen een onderdeel zijn U kunt hier de kostentoerekeningen en de Legesverordening 2022 raadplegen Nota heffingen 2016 pdf
107 | 67 | 53 | 16 | 37

 
aE |